Ddgs pszenny – doskonała pasza energetyczna!

Ddgs jest określeniem pochodzącym z języka angielskiego i oznacza suszony zbożowy wywar gorzelniczy z substancjami rozpuszczalnymi lub może występować pod nazwą podestylacyjny susz zbożowy. Ddgs powstaje w wyniku produkcji spirytusu spożywczego lub bioetanolu, który jest stosowany jako dodatek do paliw. Ddgs jest tutaj produktem ubocznym i bazuje na takich surowcach, jak: kukurydza, jęczmień, pszenżyto a także pszenica. Gotowy produkt ddgs ma sypką strukturę płatków lub występuje w formie pelletu.

Ddgs pszenny – wartości odżywcze

Ddgs jest jedną z najlepszych pasz energetycznych, zwłaszcza dla bydła opasowego, ale może stanowić też świetny komponent mieszanek treściwych dla różnych gatunków zwierząt, nie tylko dla krów. Zawiera dużą ilość wapnia i fosforu oraz siarki. Można go używać zamiast śruty poekstrakcyjnej, młóta suszonego lub śruty sojowej. Tym co wyróżnia ddgs pszenny spośród innych pasz, jest to, że białko nierozkładalne w żwaczu stanowi około 55% białka ogólnego – dzięki temu minimalizuje się ryzyko choroby żwacza u krów, a także ddgs wpływa korzystnie na wszystkie funkcje trawienne zwierząt hodowlanych.

Jak sprawdzać wartości odżywcze ddgs?

Ddgs charakteryzuje się dosyć dużą zmiennością składu chemicznego, wobec czego wykorzystanie gotowych tabel wartości pokarmowej nie ma większego sensu. Hodowcy podczas zakupu tej paszy powinni zwrócić szczególną uwagę na skład chemiczny konkretnych pasz, które nabywają. Przykładowo zawartość białka w ziarnie – w zależności od odmiany rośliny lub odmiennych warunków uprawy, może znacznie wpłynąć na zmianę zawartości białka ogólnego w paszy. Zmiany poszczególnych produktów paszowych powstają również w związku z różnicami użytej technologii przetwórczej.

Na co uważać wszystko skarmianiu ddgs?

Mykotoksyny to związki mające charakter rakotwórczy i są produkowane przez grzyby pleśniowe, które pasożytują na różnych roślinach uprawnych. Nie da się ich zobaczyć gołym okiem, dlatego trudno jest stwierdzić czy konkretny produkt jest zanieczyszczony mykotoksynami. Mykotoksyny mogą powodować zatrucia przewlekłe lub zatrucia ostre. Jeżeli są podawane zwierzętom z paszami, powodują znaczny spadek produkcyjności a także negatywnie wpływają na zdrowie zwierząt, ponieważ uszkadzają wątrobę i nerki oraz prowadzą do rakotwórczych zmian. Mogą być również przyczyną problemów z rozrodem. Niestety, ale mykotoksyny mogą również przenikać do mleka i odkładać się w mięsie. Dlatego tak ważne jest kupowanie paszy tylko od sprawdzonych producentów! Jeżeli hodowca zauważy, że w stosowanym przez niego ddgs może być dużo mykotoksyn, można wówczas zastosować specjalne dodatki paszowe, które wiążą mykotoksyny w przewodzie pokarmowym zwierząt. Należy wtedy podać preparaty zawierające tlenki glinu, glinokrzemiany czy węgiel aktywowany. Niestety środki te wiążą również witaminy i mikro oraz makroelementy, ale w ogólnym rozrachunku istotne jest to, aby ochronić hodowlę przed szkodliwym działaniem substancji i zapobiec przetrzebieniu stada.

Author: uszwajcara.com.pl